zasady 4.02.2024

Historia: Na moich zasadach i już!
Data: 4.02.2024

Lutowa niedziela i pierwsze spotkanie twórcze w nowym roku. W galerii sztuki, no bo przecież lepszego miejsca nie ma na rozmowę o zasadach. To właśnie w odniesieniu do sztuki wiele mówi się o łamaniu zasad.  My rozmawialiśmy o elastyczności i indywidualnym podejściu zasad. I o tych swoich, których przestrzegamy w życiu. Stworzyliśmy nawet własny dekalog, od każdego jedna zasada, które spokojnie mogłyby znaleźć się wśród tych ogólnie panujących zasad.  // the stories of moi

Scroll to Top