Zachwyty

Zachwyty

Spotkania twórcze o pisaniu historii

Wśród sukcesów czy porażek, wydarzenia nie mają wielkiego wpływu na jakość życia. Jest ona zawsze wprost proporcjonalna do naszej zdolności do zachwytu
// Julia Cameron, Droga Artysty 

Terminy:

nowa data wkrótce

// 15 grudnia 2023

// 23 września 2023 

Każde spotkanie dotyczące Zachwytów jest inne. Skupia się na innym kawałeczku, tak ogromnego tematu jakim jest nasz zachwyt. Czym jest zachwyt? Jak i kiedy go czujemy? Jak to jest, gdy zachwycamy się sobą? 

Podczas spotkania, wspólnie przy jednym stole i na osobnych kartkach papieru, rozkładamy na czynniki pierwsze naszą zdolność do zachwytu i piszemy historie o naszych Zachwytach.

Podczas warsztatu wykorzystujemy narzędzie pisania, uczestnicy dostają karty historii i teczkę ze specjalnie przygotowanymi materiałami. Nie musisz pisać na co dzień, żeby przyjść na warsztat! Spotkanie ma na celu autorefleksję i zapoznanie się z metodą rozmowy ze sobą na papierze. Przez cały czas trwania warsztatu dostępna będzie kawa, herbata i mała przekąska. 

Scroll to Top