świadomość

świadomość

Początek wszystkiego. 

Punkt wyjścia i podstawa do jakiejkolwiek zmiany. 

Świadomość siebie, swoich zasobów i tego, z czym ruszam w drogę. 

Świadomość celu i kierunku, w którym podążam. 

Świadomość braków i przeszkód, które mogę napotkać po drodze. 

Świadomość zmian, które chcę wdrożyć w życie. 

Świadomość rzeczywistości materialnej i niematerialnej, którą się otaczam.

Świadomość przestrzeni, w której jestem. 

Świadomość czasów, w których żyję. 

Świadomość swojego wewnętrznego świata i mechanizmów, z którymi funkcjonuję.

Świadomość, tego ile jest nieświadome i świadomość tego, że wszystkiego odkryć się nie da. 

Świadomość tego, że to ja kształtuję siebie i swoje życie. 

 

 

Scroll to Top