Osiem filarów the stories of moi

Filary są podstawą metodologii the stories of moi.
Osiem etapów, które razem składają się na PROCES. 

Tłumacząc proces lubię posługiwać się metaforą drogi. 
Nie ma znaczenia jaki cel obierzemy na jego końcu, ani obszar, w którym chcemy się nim posłużyć. Może to być cel zawodowy, osobisty, życiowy. Wyruszając w drogę do jego osiągnięcia, zawsze potrzebne jest przejście przez wszystkie te elementy. Każdy po kolei, a czasem wszystkie na raz. Nawet kilka razy, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Świadomość, Ciało, Przeszłość, Uważność, Czas, Akceptacja, Ciekawość i Odwaga.  Jedno wynika z drugiego i choć wszystkie istnieją osobno, razem tworzą pełnię, jaką jest droga

Filozofia nie jest po to, aby dać idealne rozwiązanie, takie nie istnieje. Filozofia jest po to, aby wspierać Twoje metody działania w dążeniu do obranego przez Ciebie celu. Jest to moja filozofia życiowa, na której zbudowałam swoją metodologię i którą postanowiłam się podzielić z innymi. Mnie wspiera w moich procesach na co dzień. Może pomoże również Tobie?

POSŁUCHAJ                    PRZECZYTAJ

 

Świadomość

Ciało

Przeszłość

Uważność

Czas

Akceptacja

Ciekawość

Odwaga

Scroll to Top