akceptacja

akceptacja

Tego, co jest. 

Naszych zasobów, ale i naszych przywar. 

Życia w pełni jego kolorów. 

Sprzeczności, zdarzeń, niezrozumiałych i niewyjaśnionych zjawisk. 

Tego, co się zmienia, ale i tego, czego zmienić nie możemy. 

Rzeczywistości, takiej jaka jest. 

Ludzi, takimi jakimi są. 

Bez ulepszania i wymazywania, tego, co nam się nie podoba. 

Akceptacja to bycie tu i teraz, dokładnie z tym, co jest. 

Z uczuciami. Myślami. Odczuciami. Życiem. 

Na ten moment i na tę chwilę. 

 

 

 

 

Scroll to Top